Windows 10 Mavi Ekran Hatalarını Giderme
HTML renk isimlerine ek olarak, İnternet Explorer ve Mozilla Firefox gibi bazı tarayıcılar renk isimlerine daha tanımlamışlardır. Bazı tarayıcılar algılamasada, moderin tarayıcılar listedeki tüm renk isimlerini algılamaktadır. HTML tanımlamalarında 16 adet renk ismi vardır. Bu Renkler aşağıdaki gibidir.

HTML Rengin Adı Hex Kodu HTML Rengin Adı Hex Kodu
Siyah #000000 Lacivert #000080
Yeşil #008000 Teal #008080
Gümüş #c0c0c0 Mavi #0000ff
Menekşe #8f00ff Çimen #00ff00
Cyan #00ffff Bordo #800000
Kahve #964B00 Kırmızı #ff0000
Galibarda #ff00ff Sarı #ffff00
Gri #808080 Beyaz #ffffff

Web Tarayıcı Renk Kodları

Web Tarayıcılarının isimleriyle birlikle tanımlayabildikleri 140 farklı renk tonu mevcuttur. Web Tarayıcılarının tanımlayabildikleri renk tonları, aşağıda sırasıyla renk tonlarına göre isimleriyle birlikte sıralanmışlardır.

HTML Rengin Adı Hex Kodu RGB Kodu
Pembe Rengin Tonları
Pink #FFC0CB 255 192 203
LightPink #FFB6C1 255 182 193
HotPink #FF69B4 255 105 180
DeepPink #FF1493 255 20 147
PaleVioletRed #DB7093 219 112 147
MediumVioletRed #C71585 199 21 133
Kırmızı Rengin Tonları
LightSalmon #FFA07A 255 160 122
Salmon #FA8072 250 128 114
DarkSalmon #E9967A 233 150 122
LightCoral #F08080 240 128 128
IndianRed #CD5C5C 205 92 92
Crimson #DC143C 220 20 60
FireBrick #B22222 178 34 34
DarkRed #8B0000 139 0 0
Red #FF0000 255 0 0
Turuncu Rengin Tonları
OrangeRed #FF4500 255 69 0
Tomato #FF6347 255 99 71
Coral #FF7F50 255 127 80
DarkOrange #FF8C00 255 140 0
Orange #FFA500 255 165 0
Sarı Rengin Tonları
Yellow #FFFF00 255 255 0
LightYellow #FFFFE0 255 255 224
LemonChiffon #FFFACD 255 250 205
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250 250 210
PapayaWhip #FFEFD5 255 239 213
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
PeachPuff #FFDAB9 255 218 185
PaleGoldenrod #EEE8AA 238 232 170
Khaki #F0E68C 240 230 140
DarkKhaki #BDB76B 189 183 107
Gold #FFD700 255 215 0
Kahverengi Renk Tonları
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
BlanchedAlmond #FFEBCD 255 235 205
Bisque #FFE4C4 255 228 196
NavajoWhite #FFDEAD 255 222 173
Wheat #F5DEB3 245 222 179
BurlyWood #DEB887 222 184 135
Tan #D2B48C 210 180 140
RosyBrown #BC8F8F 188 143 143
SandyBrown #F4A460 244 164 96
Goldenrod #DAA520 218 165 32
DarkGoldenrod #B8860B 184 134 11
Peru #CD853F 205 133 63
Chocolate #D2691E 210 105 30
SaddleBrown #8B4513 139 69 19
Sienna #A0522D 160 82 45
Brown #A52A2A 165 42 42
Maroon #800000 128 0 0
Yeşil Rengin Tonları
DarkOliveGreen #556B2F 85 107 47
Olive #808000 128 128 0
OliveDrab #6B8E23 107 142 35
YellowGreen #9ACD32 154 205 50
LimeGreenz #32CD32 50 205 50
Lime #00FF00 0 255 0
LawnGreen #7CFC00 124 252 0
Chartreuse #7FFF00 127 255 0
GreenYellow #ADFF2F 173 255 47
SpringGreen #00FF7F 0 255 127
MediumSpringGreen #00FA9A 0 250 154
LightGreen #90EE90 144 238 144
PaleGreen #98FB98 152 251 152
DarkSeaGreen #8FBC8F 143 188 143
MediumAquamarine #66CDAA 102 205 170
MediumSeaGreen #3CB371 60 179 113
SeaGreen #2E8B57 46 139 87
ForestGreen #228B22 34 139 34
Green #008000 0 128 0
DarkGreen #006400 0 100 0
Cyan Renk Tonları
Aqua #00FFFF 0 255 255
Cyan #00FFFF 0 255 255
LightCyan #E0FFFF 224 255 255
PaleTurquoise #AFEEEE 175 238 238
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Turquoise #40E0D0 64 224 208
MediumTurquoise #48D1CC 72 209 204
DarkTurquoise #00CED1 0 206 209
LightSeaGreen #20B2AA 32 178 170
CadetBlue #5F9EA0 95 158 160
DarkCyan #008B8B 0 139 139
Mavi Rengin Tonları
LightSteelBlue #B0C4DE 176 196 222
PowderBlue #B0E0E6 176 224 230
LightBlue #ADD8E6 173 216 230
SkyBlue #87CEEB 135 206 235
LightSkyBlue #87CEFA 135 206 250
DeepSkyBlue #00BFFF 0 191 255
DodgerBlue #1E90FF 30 144 255
CornflowerBlue #6495ED 100 149 237
SteelBlue #4682B4 70 130 180
RoyalBlue #4169E1 65 105 225
Blue #0000FF 0 0 255
MediumBlue #0000CD 0 0 205
DarkBlue #00008B 0 0 139
Navy #000080 0 0 128
MidnightBlue #191970 25 25 112
Mor Renk Tonları
Lavender #E6E6FA 230 230 250
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Plum #DDA0DD 221 160 221
Violet #EE82EE 238 130 238
Orchid #DA70D6 218 112 214
Fuchsia #FF00FF 255 0 255
Magenta #FF00FF 255 0 255
MediumOrchid #BA55D3 186 85 211
MediumPurple #9370DB 147 112 219
BlueViolet #8A2BE2 138 43 226
DarkViolet #9400D3 148 0 211
DarkOrchid #9932CC 153 50 204
DarkMagenta #8B008B 139 0 139
Purple #800080 128 0 128
Indigo #4B0082 75 0 130
DarkSlateBlue #483D8B 72 61 139
SlateBlue #6A5ACD 106 90 205
MediumSlateBlue #7B68EE 123 104 238
Beyaz Renk Tonları
White #FFFFFF 255 255 255
Snow #FFFAFA 255 250 250
Honeydew #F0FFF0 240 255 240
MintCream #F5FFFA 245 255 250
Azure #F0FFFF 240 255 255
AliceBlue #F0F8FF 240 248 255
GhostWhite #F8F8FF 248 248 255
WhiteSmoke #F5F5F5 245 245 245
Seashell #FFF5EE 255 245 238
Beige #F5F5DC 245 245 220
OldLace #FDF5E6 253 245 230
FloralWhite #FFFAF0 255 250 240
Ivory #FFFFF0 255 255 240
AntiqueWhite #FAEBD7 250 235 215
Linen #FAF0E6 250 240 230
LavenderBlush #FFF0F5 255 240 245
MistyRose #FFE4E1 255 228 225
Gri ve Siyah Renk Tonları
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
LightGray #D3D3D3 211 211 211
Silver #C0C0C0 192 192 192
DarkGray #A9A9A9 169 169 169
Gray #808080 128 128 128
DimGray #696969 105 105 105
LightSlateGray #778899 119 136 153
SlateGray #708090 112 128 144
DarkSlateGray #2F4F4F 47 79 79
Black #000000 0 0 0

HTML Güvenli Web Renk Kodları

Yıllar önce, Bilgisayarlar sadece 256 Rengi destekliyordu. Bundan dolayı 216 tane Güvenli Web Renkleri ( Web Safe Colors ) ve bu renklerin Web Kodları, Web Standardı olarak kabul edildi. Bu renklerin ve bu renklere ait kodların güvenilir olarak kabul edilmesinin sebebi, çok eski bazı bilgisayarların 256 rengi desteklemesi ve monitörlerin sadece 256 farklı renk tonunu gösterebilmesidir.

HTML Güvenli Web Renk Kodları olarak isimlendirilen, Renk Kodlarını aşağıda bulabilirsiniz.

#000000 #000033 #000066 #000099 #0000cc #0000ff
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033cc #0033ff
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066cc #0066ff
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099cc #0099ff
#00cc00 #00cc33 #00cc66 #00cc99 #00cccc #00ccff
#00ff00 #00ff33 #00ff66 #00ff99 #00ffcc #00ffff
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300cc #3300ff
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333cc #3333ff
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366cc #3366ff
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399cc #3399ff
#33cc00 #33cc33 #33cc66 #33cc99 #33cccc #33ccff
#33ff00 #33ff33 #33ff66 #33ff99 #33ffcc #33ffff
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600cc #6600ff
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633cc #6633ff
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666cc #6666ff
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699cc #6699ff
#66cc00 #66cc33 #66cc66 #66cc99 #66cccc #66ccff
#66ff00 #66ff33 #66ff66 #66ff99 #66ffcc #66ffff
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900cc #9900ff
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933cc #9933ff
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966cc #9966ff
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999cc #9999ff
#99cc00 #99cc33 #99cc66 #99cc99 #99cccc #99ccff
#99ff00 #99ff33 #99ff66 #99ff99 #99ffcc #99ffff
#cc0000 #cc0033 #cc0066 #cc0099 #cc00cc #cc00ff
#cc3300 #cc3333 #cc3366 #cc3399 #cc33cc #cc33ff
#cc6600 #cc6633 #cc6666 #cc6699 #cc66cc #cc66ff
#cc9900 #cc9933 #cc9966 #cc9999 #cc99cc #cc99ff
#cccc00 #cccc33 #cccc66 #cccc99 #cccccc #ccccff
#ccff00 #ccff33 #ccff66 #ccff99 #ccffcc #ccffff
#ff0000 #ff0033 #ff0066 #ff0099 #ff00cc #ff00ff
#ff3300 #ff3333 #ff3366 #ff3399 #ff33cc #ff33ff
#ff6600 #ff6633 #ff6666 #ff6699 #ff66cc #ff66ff
#ff9900 #ff9933 #ff9966 #ff9999 #ff99cc #ff99ff
#ffcc00 #ffcc33 #ffcc66 #ffcc99 #ffcccc #ffccff
#ffff00 #ffff33 #ffff66 #ffff99 #ffffcc #ffffff